nữ kỹ sư trong Tiếng Anh là gì?

nữ kỹ sư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ kỹ sư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nữ kỹ sư

    female/woman engineer