nữ kiệt trong Tiếng Anh là gì?

nữ kiệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ kiệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ kiệt

  * dtừ

  heroine

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ kiệt

  Heroine

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ kiệt

  heroine