nữ công trong Tiếng Anh là gì?

nữ công trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ công sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ công

  * dtừ

  housework; feminine occupations

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ công

  * noun

  housework ;feminine occupations

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ công

  housework ,feminine occupations