nữ tính trong Tiếng Anh là gì?

nữ tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ tính

  * dtừ

  feminity; womanliness; woman; womanhood

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ tính

  * noun

  feminity,womanliness

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ tính

  feminity, womanliness