nữ sĩ trong Tiếng Anh là gì?

nữ sĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ sĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ sĩ

  bluestocking; poetess; authoress; woman writer; woman of letters

  nữ sĩ hồ xuân hương poetess ho xuan huong

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ sĩ

  Woman of letters, bluestocking, authoress, poetess

  Nữ sĩ Hồ Xuân Hương: Poetess Ho Xuan Huong

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ sĩ

  woman of letters, authoress, poetess