nữ chúa trong Tiếng Anh là gì?

nữ chúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nữ chúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nữ chúa

  * dtừ

  empress; queen

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nữ chúa

  Lady paramount

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nữ chúa

  lady paramount