nước nga trong Tiếng Anh là gì?

nước nga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước nga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nước Nga

    Russia