nước gội trong Tiếng Anh là gì?

nước gội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước gội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước gội

    * dtừ

    wash