nước ốc trong Tiếng Anh là gì?

nước ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước ốc

  water from boiled shellfish

  nhạt như nước ốc unacceptable tasteless

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nước ốc

  Water from boiled shellfish

  Nhạt như nước ốc: Unacceptable tasteless

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước ốc

  water from boiled shellfish