nước đá trong Tiếng Anh là gì?

nước đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước đá

  frozen water; ice

  túi/xô/khay nước đá ice bag/bucket/tray

  thêm một cục nước đá vào cốc cà phê to add an ice cube to the glass of coffee

  ice water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nước đá

  * noun

  ice

  thùng đựng nước đá: ice-box

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước đá

  ice