nước lũ trong Tiếng Anh là gì?

nước lũ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước lũ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước lũ

  spate; flood waters; flood

  nước lũ đã dâng lên ngang cầu the flood waters have reached the level of the bridge

  nước lũ tràn ngập đồng ruộng the plain is flooded; the plain is under water

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nước lũ

  Freshhet, flood

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước lũ

  flood