nước anh trong Tiếng Anh là gì?

nước anh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước anh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước anh

  * dtừ

  england, britannia, blighty, albion

  * ttừ

  britannic, anglican

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước Anh

  England