nước mắt trong Tiếng Anh là gì?

nước mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nước mắt

  tear

  trào nước mắt to shed tears; * nghĩa bóng to weep

  cầm nước mắt to hold back one's tears

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nước mắt

  Tear

  Nước mắt cá sấu: Crocodile tears

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nước mắt

  tear(drop)