nước hầm trong Tiếng Anh là gì?

nước hầm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước hầm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước hầm

    * dtừ

    bouillon