nước mực trong Tiếng Anh là gì?

nước mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước mực

    * dtừ

    ink