nước chanh quả pha xô đa trong Tiếng Anh là gì?

nước chanh quả pha xô đa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nước chanh quả pha xô đa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nước chanh quả pha xô đa

    * dtừ

    lemon-squash