giao phó trong Tiếng Anh là gì?

giao phó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao phó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao phó

  * đtừ

  to entrust; to confide; to commit

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giao phó

  * verb

  to entrust; to confide; to commit

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao phó

  to trust, entrust, confide, commit