giao âm trong Tiếng Anh là gì?

giao âm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao âm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao âm

    crosstalk