giao hoán trong Tiếng Anh là gì?

giao hoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao hoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao hoán

  exchange, interchange; commute

  đại số giao hoán commulative algebra

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giao hoán

  Exchange, interchange

  Commute

  Đại số giao hoán: Commulative algebra

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao hoán

  to exchange