giao cho trong Tiếng Anh là gì?

giao cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao cho

    * ngđtừ

    relegate, vest

    * thngữ

    to put on