giao nộp trong Tiếng Anh là gì?

giao nộp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao nộp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao nộp

  to give up; to hand over; to surrender

  tổng thống bush đã liên tiếp yêu cầu taliban giao nộp bin laden president bush had issued a series of demands for the taliban to hand over bin laden

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giao nộp

  Deliver

  Giao nộp sản phẩm To deliver products

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao nộp

  to deliver, hand over