giao ước trong Tiếng Anh là gì?

giao ước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao ước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giao ước

  to promise to each other

  họ giao ước với nhau sang năm lại sẽ gặp nhau they promise to each other to meet again next year

  mutual agreement

  ký giao ước thi đua to sign a mutual agreement to emulate each other (in some work...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giao ước

  to pledge, promise