giao một lần nữa trong Tiếng Anh là gì?

giao một lần nữa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giao một lần nữa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giao một lần nữa

    * ngđtừ

    redeliver