write head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • write head

  * kinh tế

  đầu mục ghi sổ (kế toán)

  đầu mục ghi sổ kế toán

  * kỹ thuật

  đầu ghi

  đầu từ