write-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write-up.

Từ điển Anh Việt

  • write-up

    /'rait'ʌp/

    * danh từ

    (từ lóng) bản báo cáo, bản tường thuật