write copy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

write copy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm write copy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của write copy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • write copy

    write for commercial publications

    She writes copy for Harper's Bazaar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).