work station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work station

  * kinh tế

  cương vị công tác

  đầu cuối trí năng (máy điện toán)

  trạm công tác

  * kỹ thuật

  đầu cuối dữ liệu

  vị trí làm việc

  vị trí làm việc (của máy)