work hardening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work hardening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work hardening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work hardening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work hardening

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sự hóa bền cơ học

  sự làm cứng nguội

  sự tăng bền cơ học