work function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

work function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm work function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của work function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • work function

  * kỹ thuật

  năng lượng tự do

  năng lượng tự do Helmholtz

  thế nhiệt động đẳng tích

  điện:

  công phát xạ

  hàm công

  điện lạnh:

  công thoát

  hàm Helmoltz

  thế Helmoltz