wind off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wind off

  Similar:

  unwind: reverse the winding or twisting of

  unwind a ball of yarn

  Synonyms: unroll

  Antonyms: wind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).