wind bent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind bent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind bent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind bent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind bent

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh gập chống gió