windburn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windburn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windburn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windburn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • windburn

    redness and irritation of the skin caused by exposure to high-velocity wind

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).