wind beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind beam

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dầm (chịu tải trọng) gió

  dầm chống gió

  rầm chống gió