wind eddy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind eddy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind eddy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind eddy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind eddy

    * kỹ thuật

    xoáy gió