wind-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind-up.

Từ điển Anh Việt

 • wind-up

  /'wind p/

  * danh từ

  sự kết thúc; sự bế mạc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind-up

  * kỹ thuật

  dệt may:

  sự cuộn vào

  sự quấn vào