wind tie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind tie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind tie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind tie.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind tie

    * kỹ thuật

    giằng chống gió