windage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windage.

Từ điển Anh Việt

 • windage

  /'windid /

  * danh từ

  sự bay chệch vì gió thổi (qu bóng, viên đạn...)

  (quân sự) độ hở nòng

  (kỹ thuật) độ hở, khe hở

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • windage

  the retarding force of air friction on a moving object

  the space between the projectile of a smoothbore gun and the surface of the bore of the gun

  exposure to the wind (as the exposed part of a vessel's hull which is responsible for wind resistance)

  Synonyms: wind exposure

  the deflection of a projectile resulting from the effects of wind

  Synonyms: wind deflection