windsor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windsor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windsor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windsor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • windsor

    a city in southeastern Ontario on the Detroit River opposite Detroit

    the British royal family since 1917

    Synonyms: House of Windsor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).