windmill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

windmill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm windmill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của windmill.

Từ điển Anh Việt

 • windmill

  /'winmil/

  * danh từ

  cối xay gió; máy xay gió

  to fight (tilt at) windmills

  đánh nhau với kẻ địch tưởng tượng (như Đông-ky-sốt)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • windmill

  * kinh tế

  cối xay gió

  hối phiếu không

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hối phiếu giả

  văn tự giả

  điện lạnh:

  máy chong chóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet