wild vanilla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild vanilla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild vanilla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild vanilla.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild vanilla

    perennial of southeastern United States with leaves having the fragrance of vanilla

    Synonyms: Trilisa odoratissima

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).