trilisa odoratissima nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trilisa odoratissima nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trilisa odoratissima giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trilisa odoratissima.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • trilisa odoratissima

    Similar:

    wild vanilla: perennial of southeastern United States with leaves having the fragrance of vanilla

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).