wild bergamot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild bergamot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild bergamot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild bergamot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild bergamot

    Similar:

    monarda: any of various aromatic herbs of the genus Monarda

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).