monarda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

monarda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm monarda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của monarda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • monarda

    any of various aromatic herbs of the genus Monarda

    Synonyms: wild bergamot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).