wild angelica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wild angelica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wild angelica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wild angelica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wild angelica

    European herb with compound leaves and white flowers; adventive on Cape Breton Island

    Synonyms: Angelica sylvestris

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).