angelica sylvestris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angelica sylvestris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angelica sylvestris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angelica sylvestris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angelica sylvestris

    Similar:

    wild angelica: European herb with compound leaves and white flowers; adventive on Cape Breton Island

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).