ton nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ton nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ton giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ton.

Từ điển Anh Việt

 • ton

  /tʌn/

  * danh từ

  tấn

  long ton; gross ton: tấn Anh (1016 kg)

  metric ton: tấn (1000 kg)

  short ton; net ton: tấn Mỹ (907, 2 kg)

  ton (đơn vị dung tích tàu bè bằng 2, 831 m3)

  ton (đơn vị trọng tải của tàu bè bằng 1, 12 m3)

  (thông tục) rất nhiều

  tons of people: rất nhiều người

  I have asked him tons of times: tôi đã hỏi nó rất nhiều lần

  (nghĩa bóng) tốc độ 160 km poào ặn['tɔnəpbɔiz]

  * danh từ

  (từ lóng) những chàng trai thích lái mô tô 160 km poào ặn['tounl]

  * tính từ

  (âm nhạc) (thuộc) âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ton

  Similar:

  short ton: a United States unit of weight equivalent to 2000 pounds

  Synonyms: net ton

  long ton: a British unit of weight equivalent to 2240 pounds

  Synonyms: gross ton