tone poem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone poem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone poem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone poem.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tone poem

    Similar:

    symphonic poem: an orchestral composition based on literature or folk tales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).