toner offset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toner offset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toner offset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toner offset.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toner offset

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự giây mực

    sự nhòe mực