toner reservoir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toner reservoir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toner reservoir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toner reservoir.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toner reservoir

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bình chứa mực