tone-poem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tone-poem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tone-poem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tone-poem.

Từ điển Anh Việt

  • tone-poem

    * danh từ

    bản nhạc dành cho dàn nhạc được viết để minh hoạ cho một ý thơ (một huyền thoại, địa điểm )